doxetudong18@gmail.com - 0962480011

Liên hệ

Công ty TNHH dịch vụ thương mại và thiết bị công nghiệp SP

Tầng 30, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 62542568 Hotline: 0912045080 – 0962480011

Email: doxetudong18@gmail.com

Web site: https://thangnangoto.vn