doxetudong18@gmail.com - 0962480011

CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN

 • : Cầu trục, Cầu trục
 • :
 • :
 • :
 • : Gọi để được tư vấn

Cổng trục dầm đôi là một dạng thuộc cầu trục một dầm và dùng palang treo dưới dầm. Cổng trục sẽ chạy trên ray dưới mặt đất bằng hai chân ở hai đầu. Cổng trục thường sử dụng ngoài trời, nhưng cũng tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng vì vậy cổng trục cũng có thể lắp đặt sử dụng ở trong nhà.

CẤU TẠO CƠ BẢN CỦA CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN GỒM:

BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG (NHẬP KHẨU NHẬT BẢN, HÀN QUỐC)

 • MỘT (01) TỜI ĐIỆN DẦM ĐƠN
 • HAI (02) ĐỘNG CƠ DẦM BIÊN
 • HỆ THỐNG ĐIỆN DỌC VÀ ĐIỆN NGANG

PHẦN KẾT CẤU THÉP SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 • Một (01) dầm chính
 • Hai (02) chân cổng trục
 • Hai (02) dầm biên chân cổng trục
 • Hệ bánh xe chủ động và bị động